Nadzór kuratora nad nieletnim – co warto wiedzieć?

Nadzór kuratora nad nieletnim – co warto wiedzieć?

Kurator sądowy wykonuje zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym. Przypisuje mu się rolę kontrolną oraz profilaktyczną, dzięki czemu niewłaściwe zachowanie ustaje albo postępowanie nieletniego zmierza w dobrą stronę.

Kurator sądowy – podstawowe zadania

Kurator sądowy wykonuje wiele zadań, dlatego jest ważną postacią w postępowaniu sądowym, kontroluje respektowanie wyroków i obserwuje postępy. Jego podstawowa rola polega na wychowaniu, resocjalizowaniu oraz kontrolowaniu młodych osób, które do tej pory nie przestrzegały przepisów prawa. Jego praca jest uwarunkowana orzeczeniami wydawanymi przez sąd regulowanymi przez prawo rodzinne Łódź to miasto, którym ogromny procent młodzieży zostaje objęty nadzorem kuratora. Często są to niewielkie przewinienia, ale kontrola organu sprawiedliwości sprawia, że następuje znaczna poprawa zachowania i powstrzymanie młodego człowieka od niewłaściwego postępowania.

Kurator sądowy bierze udział w sprawach nieletnich i skupia się na niesieniu pomocy osobom, które mają błędną postawę, a ich zachowanie prowadzi do braku akceptacji ze strony społeczeństwa, a nawet szkodzą mieniu innych.

Jak wygląda praca kuratora?

Po orzeczeniu sądu i wydaniu prawomocnego wyroku kurator odpowiada za regularne monitorowanie zachowania nieletniego. Czas kontroli również zostaje wyznaczony przez organ sprawiedliwości. Kurator nie musi zapowiadać swoich wizyt, pojawia się w domu czy mieszkaniu, szkole albo miejscu, w którym młodociany uczy się wykonywania określonego zawodu. Kurator sądowy nawiązuje również kontakt z przełożonymi, rodziną czy najbliższymi znajomymi w celu uzyskania rzetelnego obrazu nieletniego i monitorowania jego sytuacji.

Kurator sądowy żąda uzyskania odpowiedzi na zadawane pytania, korzysta ze wsparcia stowarzyszeń i organizacji (przede wszystkim w przypadku uzależnienia od substancji odurzających, problemów z agresją i innych niekorzystnych zachowań). Akta sądowe pozostają do dyspozycji kuratora, dzięki czemu może dokładnie zapoznać się z sytuacją nieletniego albo kontrolować ewentualne postępy i zmiany.

W trakcie sprawowania nadzoru nad nieletnim często odbywają się wywiady środowiskowe i gromadzenie potrzebnych informacji, które w dalszej kolejności zostają wykorzystane przed sądem i mogą świadczyć na korzyść młodego człowieka albo pogorszyć jego sytuację.

Dodaj komentarz