Praca sezonowa – co warto o niej wiedzieć?

Praca sezonowa – co warto o niej wiedzieć?

Lato co prawda już za pasem, więc póki co praca sezonowa w dużej mierze nie jest już możliwa, ale warto się przygotować już na następny rok. Na rynku znajdziemy sporo ofert, jednak musimy być ostrożni i zawsze sprawdzić przyszłego pracodawcę. Jeśli planujemy wyjechać za granicę, a wcześniej nie pracowaliśmy w innym kraju to warto zasięgnąć języka u znajomych, którzy zarabiali w ten sposób. Być może mają oni kontakt do pracodawcy i pomogą nam w znalezieniu pracy sezonowej.

Umowa w pracy sezonowej

Bez znaczenia czy znajdziemy pracę sami czy z pomocą znajomych najważniejsza jest umowa. Możemy ja podpisać bezpośrednio z pracodawcą, do którego jedziemy lub z agencją pracy tymczasowej. Umowa powinna zawierać takie informacje, jak:

  • Nazwa pracodawcy i jego dane teleadresowe
  • Okres, w którym będziemy pracować i ile godzin dziennie będzie trwała praca
  • Rodzaj wykonywanego zajęcia i warunki socjalne
  • Zakres praw i obowiązków

  • Wysokość wynagrodzenia i forma, w jakiej je otrzymamy
  • Warunki ubezpieczenia społecznego i od następstw nieszczęśliwych wypadków
  • Zakres odpowiedzialności cywilnej każdej ze stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
  • Gdzie możemy dochodzić swoich roszczeń

Jak widać, takich informacji jest dość sporo. Nie należy jednak pomijać żadnej z nich, ponieważ wszystkie są bardzo istotne. Należy wiedzieć, że jeśli wybierzemy agencję pośredniczącą, to ona będzie pełniła funkcję naszego pracodawcy. To bezpośrednio od niej też dostaniemy wynagrodzenie. Zanim więc podpiszemy z agencją umowę dotyczącą pracy sezonowej sprawdźmy, jak długo działa ona na rynku i jakie ma opinie. Sceptycznie podchodź do agencji, które powstały niedawno i o których nic nie wiadomo. Szerokim łukiem omijaj także te, które mają negatywne opinie.

Praca sezonowa za granicą

Kiedy już zdecydujemy się na wyjazd warto wcześniej zapisać sobie telefon i adres polskiego konsulatu oraz ambasady w kraju, do którego jedziemy. Tam możemy zwrócić się o pomoc, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zostawmy również bliskim adres, pod którym będziemy przebywać, a najlepiej kopię umowy. Zabierzmy ze sobą Kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego), która uprawnia do opieki zdrowotnej na koszt NFZ i jest honorowana w krajach UE oraz EFTA.

Wypowiedzenie umowy

Musimy także pamiętać, że podejmując się pracy sezonowej możemy wypowiedzieć umowę. Pracodawca także ma prawo ją rozwiązać i nie musi uzasadniać, dlaczego rezygnuje z pracownika sezonowego. Jeśli umowa została zawarta na okres do 2 tygodni to okres wypowiedzenia wynosi 3 dni. Natomiast w przypadku umowy zawartej na czas dłuższy niż 2 tygodnie okres wypowiedzenia to tydzień.

Najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo, dlatego nie wahajmy się zrezygnować z pracy sezonowej, która okazała się inna niż zakładaliśmy. W razie jakichkolwiek wątpliwości poszukajmy pomocy, a najlepiej wróćmy do domu. Praca sezonowa może być świetną okazją na dodatkowy zarobek, ale nie warto dla niej ryzykować swoim zdrowiem czy nawet życiem.

Dodaj komentarz