Testament – jak go sporządzić, aby był ważny

Testament – jak go sporządzić, aby był ważny

Zadecyduj o swoim majątku

Testament jest dokumentem, w którym za życia decydujemy, co ma się stać z naszym majątkiem. Jego spisanie jest proste – musimy tylko zachować określone zasady, aby nasza wola została uznana za ważną. Jeśli chcesz, aby po tobie dziedziczyła najbliższa rodzina, nie musisz spisywać testamentu.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, majątek przejdzie na twojego współmałżonka, dzieci, rodziców lub rodzeństwo (tzw. dziedziczenie ustawowe).

Jeśli jednak zdecydujesz, że część spadku po tobie ma przypaść osobie niespokrewnionej lub tylko wybranym bliskim, wtedy testament jest konieczny – ma wtedy pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym.

Jak sporządzić testament?

To ty decydujesz, komu przekażesz majątek – czy podzielisz go między kilka osób, czy ofiarujesz jednej. Wyróżnia się kilka rodzajów testamentów.

Testament – jak go sporządzić, aby był ważny

TESTAMENT NOTARIALNY – sporządzony przez notariusza. Jest trudniejszy do obalenia i masz pewność, że nie zaginie. Notariusz spisuje twoją wolę, potem ją głośno odczytuje. Jeśli zgadzasz się z treścią, podpisujesz się pod dokumentem. Opłata wynosi 50zł (150zł, gdy testament zawiera zapis, polecenie lub pozbawienie prawa do zachowku i 200 zł – z zapisem windykacyjnym). Do tego trzeba doliczyć 23 proc. VAT.

TESTAMENT WŁASNORĘCZNY – aby był ważny, musisz: napisać go własnoręcznie, czytelnie podpisać, opatrzyć datą. Nie możesz korzystać z maszyny do pisania lub komputera. Jeśli spisujesz testament ręcznie, użyj czarnego lub niebieskiego długopisu lub pióra wiecznego. W treści powinno być wyraźnie określone, co komu przypada po twojej śmierci. Taki testament możesz przechowywać w domowym archiwum albo u notariusza (powinien o tym wiedzieć ktoś z rodziny). Testament bez daty może być uznany za ważny, ale tylko wówczas, gdy zmarły nie pozostawił innych testamentów.

TESTAMENT USTNY, czyli ALLOGRAFICZNY – sporządzasz go w obecności dwóch świadków i urzędnika (z gminy lub urzędu stanu cywilnego). Twoje oświadczenie zostanie zapisane w protokole i odczytane w obecności świadków. Protokół musi być podpisany przez spadkodawcę i wszystkie osoby, które były przy tym obecne.

Ważne jest, że testament można w każdej chwili odwołać (u notariusza kosztuje to 30 zł) lub zmienić. Wystarczy sporządzić nowy lub zniszczyć już napisany. Można też usunąć z niego istotny dla ważności element, jak np. podpis.

Spisując testament według powyższych wskazówek będziesz mieć pewność, że twoja wola będzie wypełniona, a twój majątek zostanie przekazany odpowiednim osobom.

Dodaj komentarz