Dokumenty potwierdzające możliwość odliczenia ulgi w pit 37

Dokumenty potwierdzające możliwość odliczenia ulgi w pit 37

Ulgi podatkowe to duży przywilej podatników. Jednak, aby zapobiec nadużyciom, organ podatkowy może żądać dowodów potwierdzających prawo do ich odliczenia. Dowiedź się, jakie dokumenty musisz przygotować na wypadek konieczności spełnienia takiej dyspozycji.

Jak potwierdzić prawo do ulgi na dziecko?

Każdy rodzic, opiekun prawny lub rodzic zastępczy ma możliwość odliczenia ulgi na niepełnoletnie dziecko. Szansę na skorzystanie z tego przywileju mają również rodzice, którzy utrzymują dzieci pełnoletnie pobierające zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną oraz rodzice osób uczących się w szkołach i na uczelniach wyższych do 25 roku. W tym ostatnim przypadku można odliczyć ulgę tylko pod warunkiem, że dziecko nie osiągnęło w roku podatkowym dochodów wyższych niż 3089 zł. Do dowodów potwierdzających prawo do odliczenia tej ulgi należy zaliczyć: odpisy aktu urodzenia dziecka, zaświadczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego lub odpis orzeczenia o ustaleniu rodziny zastępczej. Ponadto, jeśli dziecko jest pełnoletnie, konieczne będzie zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły.

Faktury VAT, rachunki oraz przelewy bankowe, jako dowody potwierdzające ulgi

Pozostałe ulgi w pit 37 w większości przypadkach potwierdzisz poprzez faktury lub rachunki. Możliwość zastosowania niektórych z nich może wynikać tylko z przelewu bankowego.

W przypadku, jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego, masz prawo do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Możliwość zastosowania jej możesz udowodnić fakturą wystawioną przez czynnego podatnika VAT.

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną lub poniosłeś wydatki na rehabilitację, możesz skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Prawo do niej możesz udowodnić przez orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopnia niepełnosprawności lub poprzez decyzję o przyznaniu renty. Dodatkowo wszystkie wydatki związane z rehabilitacją będziesz musiał udokumentować na podstawie faktur, rachunków, dowodów wpłat lub przelewów bankowych.

Podobne wymagania mają zastosowanie do ulgi na internet. Musisz jednak pamiętać, aby dokument potwierdzający prawo do jej zastosowania miał takie dane jak: dane identyfikacyjne nabywcy, sprzedawcy, rodzaj usługi i kwotę zapłaty. W tym przypadku nie będzie raczej możliwe potwierdzenie takich wydatków przelewem bankowym, ponieważ nie ma on wystarczającej ilości informacji dla urzędu skarbowego.

Przelew bankowy będzie jednak wystarczającym dowodem w przypadku ulgi w pit 37 na IKZE oraz z tytułu przekazania darowizn na organizację pożytku publicznego, kultu religijnego, covid-19 czy odbudowę zabytków.

Dodaj komentarz