Odkrycia neurologów a dysleksja i dysortografia

Odkrycia neurologów a dysleksja i dysortografia

Po wielu latach badań, neurolodzy stwierdzili obecnie, że wiele dzieci z trudnościami w uczeniu się mają niewerbalne słabo rozwiniętych lub dysfunkcyjnych białe regiony kwestia mózgu “0,1 Również dysleksja jest związana z nieprawidłowościami w wielkości i funkcji lewej półkuli, która jest zaangażowana w przetwarzanie języka, w celu obniżenia aktywacji mózgu podczas słuchowego przetwarzania oraz do mniejszych corpus collosum Mamy jeszcze dużo do nauki o mózgu, ale są to pierwsze twarde fakty, które mówią nam, że źródłem wszystkich zaburzeń uczenia się jest w. wada mózgu.Około 8-10% dzieci (więcej chłopców niż dziewcząt) mają jeden lub więcej trudności w uczeniu się, co wpływa ich Academic i General adaptacyjne funkcjonowanie.

Uczeniu prezentuje jako poważne trudności z czytania (dysleksja), pisanie (dysgrafia), mówienia (afazja), lub arytmetyczny (dyskalkulia), który jest nieoczekiwany, biorąc pod uwagę zdolności intelektualnych danej osoby. Z mojego doświadczenia wynika, dzieci nie muszą spełniać kryteria dla dysleksji czy dyskalkulia, ale nadal borykają się uczyć konkretnych przedmiotów z powodu deficytów poznawczych, takich jak zaburzenia przetwarzania wizualnego, zaburzenie przetwarzania informacji słuchowej, zaburzenia pamięci lub zaburzeń językowych.

Uczeniu różni się od niepełnosprawności umysłowej lub fizycznej, ale może to nastąpić wraz z różnymi emocjonalnymi lub medycznych warunków, takich jak depresja, zaburzenia dwubiegunowego, drgawki, uszkodzenie mózgu i innych. Nie wiąże się upośledzenie umysłowe lub autyzm. W rzeczywistości, uczenia się osoby niepełnosprawne mogą być bardzo jasny, ale z konkretnych braków w nauce. I zbadali uzdolnionych dzieci z wyższej inteligencji, który miał bardzo słabe umiejętności akademickich. Gdzie jest granica między łagodnym trudności w uczeniu się, że wielu z nas ma a niepełnosprawność? Kluczowe aspekty diagnozy niepełnosprawności jest obiektywny pomiar umiejętności poznawcze i naukowe oraz ustalenia, czy osoba podejrzana problemem uczenie zaburza istotnie z funkcjonowaniem akademickiego i adaptacyjne.

Dodaj komentarz