Psychoterapia Gestalt – co ma do zaoferowania?

Psychoterapia Gestalt – co ma do zaoferowania?

„Gestalt dotyczy nas wszystkich. Może nam ułatwić lokalizację naszych barier i naszych trudności, umożliwić wypróbowanie nowych sposobów funkcjonowania, oswojenia naszych lęków, zwątpień i naszego cierpienia(…) Chodzi o ciągłe poszukiwanie harmonii, lepszej jakości życia.” – Serge Ginger „Gestalt. Sztuka kontaktu.”

Kilka słów o psychoterapii Gestalt

Terapia Gestalt należy do nurtu psychoterapii humanistyczno – egzystencjalnej. Została stworzona przez niemieckiego psychoterapeutę Fritza Perlsa. Obecnie, tuż obok psychoanalizy czy terapii poznawczo- behawioralnej, jest jednym z najbardziej popularnych i cenionych kierunków terapeutycznych. W Polsce terapia ta również zyskuje popularność i coraz więcej terapeutów docenia korzyści, jakie może przynieść psychoterapia Gestalt. Warszawa, gdzie terapia ta jest realizowana jest tego najlepszym przykładem.

W jakim kierunku idziemy?

Najważniejszym celem, jaki psychoterapia Gestalt obiera, jest poszerzanie świadomości naszego ciała, naszych emocji, tego co płynie do nas z zewnątrz i jest rejestrowane przez nasze zmysły, jak również świadomości myśli i zachowań, również w sensie intelektualnego wglądu, tego co leży u podłoża naszych obecnych problemów. Prowadzona w Gabinecie Psychoterapii terapia Gestalt skupia się właśnie na uwolnieniu od tych problemów. Kiedy bowiem człowiek jest w dobrym kontakcie z tymi wszystkimi poziomami świadomości, ma ważne informacje do tego, by dokonywać dobrych dla siebie wyborów, podejmować słuszne, służące sobie i swojemu zdrowiu decyzje. Prowadzona w Warszawie Terapia Gestalt koncentruje się na byciu, doświadczaniu i przeżywaniu w teraźniejszości czyli w Tu i Teraz, gdyż zarówno przeszłość jak i przyszłość przeżywamy tylko i wyłącznie w teraźniejszości.

Jakie możliwości daje nam terapia Gestalt?

Każdy człowiek ma swoje zasoby i swój potencjał, a w uwolnieniu ich może pomóc terapia Gestalt. Czasami nie mamy do niego dostępu albo go nie dostrzegamy z powodu ograniczeń jakich doświadczamy. Terapia pomaga dotrzeć do tych blokad, przyjrzeć się im, zobaczyć wszelkie procesy jakie leżą u ich podłoża, odkryć swój wewnętrzny potencjał oraz wypróbować nowe rozwiązania starych zachowań. Każdy w terapii pracuje w swoim indywidualnym tempie i na takim poziomie, jaki jest dla niego dobry. Każdy jest odpowiedzialny za siebie i za swoje wybory.

Gestalt w Gabinecie Psychoterapii

Realizowana w Gabinecie Psychoterapii terapia Gestalt ma na celu rozwinięcie niezależności. Zwraca się dużą uwagę na prawo do odmienności i oryginalność każdego człowieka, ale również wiarę w to, że każdy z nas może sam decydować o sobie i odpowiadać za siebie. Olbrzymie znaczenie w terapii ma kontakt pomiędzy klientem a terapeutą. W autentycznej relacji terapeutycznej, w atmosferze szacunku, życzliwości i otwartości, klient ma przestrzeń do rozwoju, do wzrostu, odkrywania siebie, zaakceptowania siebie, taki jaki jest na prawdę, wypróbowywanie w bezpiecznych warunkach nowych możliwości zachowań, prowadzących to pełniejszego, satysfakcjonującego, szczęśliwego życia.

Prowadzona psychoterapia Gestalt pomaga na nowo odzyskać radość z życia oraz budzi potrzeba bycia niezależnym, świadomym i zdecydowanym człowiekiem.

„Zmiana pojawia się wtedy, gdy ktoś staje się tym, kim jest a nie kiedy usiłuje stać się tym, kim nie jest.” – A. Beisser „Paradoksalna teoria zmiany”

Dodaj komentarz