Rozliczenie PIT 38 – o czym pamiętać?

Rozliczenie PIT 38 – o czym pamiętać?

Podatnik ma obowiązek rozliczenia się na druku PIT 38 w razie zbycia prywatnych papierów wartościowych lub udziałów w spółkach. Na deklaracji trzeba też uwzględnić przychody ze zbycia kryptowalut. Kogo jeszcze dotyczy ten dokument? O czym pamiętać podczas corocznej deklaracji? Na jakie aspekty zwrócić uwagę?

Kogo dotyczy PIT 38?

Deklaracja PIT 38 jest składana przez każdego, kto uzyskał prywatnie przychody z tytułu zbycia:

  • papierów wartościowych,
  • pożyczonych papierów wartościowych,
  • udziałów w spółkach,
  • pochodnych instrumentów finansowych i realizacji praw z nimi związanych.

Nie zapominajmy też o objęciu udziałów w spółkach z osobowością prawną lub wkładów w spółdzielniach, jak i przychodach z inwestycji w kryptowaluty.

PIT 38 – dochody kapitałowe

Warto zauważyć, że nie ma znaczenia fakt, czy podatnik w tym samym roku nabył prawa do zbywanych papierów wartościowych. Rozliczenie przychodów wiąże się z datą odpłatnego zbycia, a nie datą, w jakiej poniesiono koszty uzyskania lub w jakiej nabyto prawa do zrealizowania zysków ze zbycia papierów wartościowych. Najszybszym i najprostszym sposobem złożenia deklaracji jest skorzystanie z programu e-pity. Nie musimy znać się na PIT-ach, a obliczenie wysokości naszego podatku nie musi spędzać nam snu z powiek. Kompleksowo obliczymy wszelkie dane wraz z ulgami, kwotą wolną od podatku i odliczeniami.

Często podstawą do wypełnienia PIT 38 jest PIT 8C, jaki dostarczają biura maklerskie, które obsługują nasz rachunek inwestycyjny. Deklaracja musi zostać złożona do 2 maja 2002 roku.

PIT 38 dla małżonków

Małżonkowie wypełniają deklarację niezależnie, każdy dla siebie, co także warto mieć na uwadze. W takim wypadku nie można rozliczać się łącznie w związku z przychodami, które wykazujemy w PIT 38. Objęcie udziałów w spółce z osobowością prawną za wkład finansowy obliguje do złożenia formularza dopiero w chwili zbycia udziałów. Co ciekawe, ich objęcie nie generuje przychodu rozliczanego na PIT 38.

Jeżeli chodzi o handel kryptowalutami, wykazywane są przychody i koszty z odpłatnego zbycia elektronicznej waluty. Nadwyżka kosztów na przychodami nie stanowi straty podatkowej, a ich przenoszenie na kolejne lata dotyczy kosztów, które nie znajdują pokrycia w przychodach z lat poprzednich. Koszty z tytułu handlu walutami elektronicznymi nie łączą się i nie można ich kompensować wzajemnie.

Coroczne deklaracje podatkowe są składane we właściwych urzędach skarbowych. Na uznanie zasługuje też elektroniczna forma złożenia formularza PIT 38.

Dodaj komentarz