Wizyta z dzieckiem u psychologa

Wizyta z dzieckiem u psychologa

Każdy rodzic czy opiekun chce by jego dzieci dobrze się rozwijały i były zdrowe. Z tego powodu częstym powodem niepokoju dorosłych jest niepewność czy ich dziecko rozwija się prawidłowo i czy nabywa nowych umiejętności, właściwych dla jego wieku. Czasami niepokoją różne zachowania dziecka, z którymi rodzic przestaje sobie radzić lub które stanowią trudności w codziennym funkcjonowaniu dla dziecka i jego najbliższych. Bywa również, że o różnych trudnościach i kłopotach dziecka mówią jego najbliższym nauczyciele w przedszkolu lub szkole, którzy na co dzień mają z nim kontakt. Rodzice nie zawsze wiedzą jakie sytuacje i zachowania dziecka powinny wymagać wizyty u specjalisty-psychologa, a jakie są pewnym etapem w rozwoju małego człowieka.

Psycholog nie ocenia metod wychowawczych rodziców czy opiekunów czy postępowania wobec dziecka. Jego zadaniem jest wesprzeć całą rodzinę poprzez spojrzenie na zachowanie tego małego człowieka, relacje i sposoby komunikowania się, dokonanie oceny rozwoju jego psychomotorycznego oraz wspólne poszukanie źródła problemów i wspólne poszukanie różnych metod rozwiązań zaistniałej sytuacji czy zachowania.

W Tęczowym Zaciszu psycholog, dzięki rozmowie z rodzicami lub opiekunami, ale przede wszystkim dzięki rozmowie z dzieckiem, kontakcie z nim, obserwacji jego zachowania, zabawy, kontaktu z najbliższymi, może dokonać wstępnej oceny zgłaszanego problemu i zaplanować odpowiednie działania. Może też określić zakres możliwej pomocy specjalistycznej i wsparcia dziecka i jego rodziny, w zależności od występujących problemów lub trudności (np. udział w zajęciach terapeutycznych z psychologiem lub pedagogiem, psychoterapii, w zajęciach ogólnorozwojowych, korzystanie z programów stymulacyjnych, okresowych konsultacjach czy skierowaniu do innego specjalisty).

W zależności od wieku dziecka oraz specyfiki trudności, z którymi boryka się dziecko i jego rodzina proponowana jest najbardziej odpowiednia forma terapii. Czasem wsparcie i pomoc samemu dziecku nie jest wystarczająca, by poprawić jego samopoczucie, zachowanie, funkcjonowanie w domu lub szkole czy relacje z najbliższymi. Czasem potrzebne jest by spotykała się cała rodzina i porozmawiała o tym, jakie są relacje między każdym z członków rodziny i jak może to wpływać na samopoczucie dziecka i każdego w rodzinie. Bo jeśli jedna osoba w rodzinie przeżywa jakieś trudności, to odczuwa to cały system rodzinny i na każdego ma to wpływ. Cała rodzina potrzebuje wtedy wsparcia.

Dodaj komentarz