Wolność słowa – czyli jak dużo wolno powiedzieć

Wolność słowa – czyli jak dużo wolno powiedzieć

Wolność słowa to jedna z podstawowych zasad demokracji. Państwa Zachodu zwracają na nią cały czas uwagę i traktują jako fundament nowoczesnego społeczeństwo. Wolność słowa jest bardzo ważna, ponieważ dopuszcza wielogłosowość i możliwość różnicy. Bez niej żylibyśmy w homogenicznym świecie, w którym liczy się tylko jedna opinia i jedno zdanie. Emancypacja wielu głosów wiąże się z tym, że w Europie Zachodniej zaczęto mocniej podkreślać rolę poszczególnych jednostek. Obywatele zaczęli mieć większe znaczenie w społeczeństwie a to przełożyło się na ich dostęp do głosu.

Czym jednak jest wolność słowa i jak dużo w praktyce możemy powiedzieć? W tej kwestii głosy są podzielone, a interpretacje często bardzo rozbieżne. Z jednej strony wolność słowa dopuszcza wyrażanie jakich tylko chcemy sądów. Z drugiej strony pojawia się jednak problemy jeśli te sądy naruszają prawa lub są obraźliwe dla innych osób. W takich sytuacjach wymiar sprawiedliwości zastanawia się nad tym czy określona wypowiedź jest już obraźliwa czy dalej należy ją chronić prawem o wolności słowa. Ciekawe różnice obserwuje się w przypadku różnych państw. Porównawcze studia systemów prawnych pokazują, że różne państwa inaczej podchodzą do tych kwestii. W Stanach Zjednoczonych gdzie wolność słowa to fundament niektóre sprawy, które w innych państwach wydają się być jawnym przykładem obrażania są bronione właśnie ze względu na to fundamentalne prawo do wyrażania w swobodny sposób własnych myśli.

Pod tym względem Stany Zjednoczone są bardzo liberalne i dużo bardziej liberalne niż na przykład państwa Unii Europejskiej, gdzie takie wypowiedzi mogłyby być uznane za obraźliwe i przesadne. Te przykłady dowodzą, że wolność słowa jest rzeczą względną i zależną od punktu odniesienia i kultury, w której funkcjonujemy. Niektóre kultury dopuszczają większą swobodę w tym zakresie, a inne mniejszą. Co ważniejsze, zakres wolności słowa rozkłada się również różnie pod względem tematycznym. W jednym kraju dany temat może być tabu, a w innym mówienie o nim możecie być czymś normalnym.

Dodaj komentarz