Dobry lekarz medycyny pracy w Garwolinie – Przychodnia Lekarzy Specjalistów

Dobry lekarz medycyny pracy w Garwolinie – Przychodnia Lekarzy Specjalistów

Chęć rozpoczęcia pracy często oznacza konieczność wykonania badań lekarskich u odpowiedniego lekarza. W tym celu należy zgłosić się do lekarza medycyny pracy, do którego bez większego problemu możesz umówić się przez https://przychodnialekarzy.pl/. Lekarz medycyny pracy w Garwolinie wykona także inne rodzaje badań niezbędne do kontynuacji zatrudnienia na obecnym lub innym stanowisku.

Kim jest lekarz medycyny pracy?

Lekarz medycyny pracy do specjalista, który zajmuje się przede wszystkim badaniem wpływu środowiska wykonywanej pracy na pacjenta, czyli pracownika. Głównym zadaniem lekarza jest zatem określenie, czy pacjent może wykonywać dany zawód lub obejmować stanowisko bez ryzyka pogorszenia aktualnego stanu zdrowia. Oprócz tego do zadań lekarza medycyny pracy należy również diagnostyka, leczenie oraz profilaktyka przeciwko chorobom zawodowym, na które narażony jest pacjent wykonujący daną pracę zarobkową.

Dzięki regularnym badaniom pracownik może dowiedzieć się, czy jego praca na danym stanowisku wpływa na pogorszenie jego stanu zdrowia. Jeśli tak się dzieje, wówczas uzyskuje przeciwskazania do wykonywania określonych zadań lub zostaje skierowany na odpowiednie leczenie.

Jakie dokładnie badania może wykonać lekarz medycyny pracy?

Lekarz medycyny pracy wykonuje podstawowe rodzaje badań, które niezbędne są do podjęcia nowej pracy, kontynuacji obecnej lub jej zmiany. Przede wszystkim są to badania:

  • wstępne, czyli takie, które wykonuje się przed podjęciem zatrudnienia. Na ten rodzaj badania kierowani są nowi pracownicy;
  • okresowe, wykonywane w celu profilaktyki zdrowotnej. Pracownik zostaje na nie skierowany nie częściej niż raz do roku i nie rzadziej niż raz na pięć lat;
  • kontrolne, na które kierowani są pracownicy, którzy byli niezdolni do wykonywania pracy powyżej 30 dni np. na skutek choroby. Co ważne pracownik wcale nie musi wykorzystać tego okresu ciągiem, aby otrzymać skierowanie. Wystarczy, że w trakcie trwania okresu zatrudnienia będzie co jakiś czas przebywał na zwolnieniu lekarskim (L4);
  • profilaktyczne, czyli szybkie testy laboratoryjne, obrazowe itp., które pomagają zidentyfikować zwiększone ryzyko zachorowania na poważne choroby i w porę im przeciwdziałać.

Warto przy tym wiedzieć, że lekarz medycyny pracy odpowiedzialny jest za zbadanie ogólnego stanu zdrowia pacjenta. W tym celu specjalista przeprowadza podstawowe badania takie jak np.: pomiar ciśnienia krwi, badania osłuchowe klatki piersiowej, spirometrię czy audiogram.

Badanie u lekarza medycyny pracy, a inne badania niezbędne do określenia stanu zdrowia

Lekarz może również skierować na bardziej specjalistyczne badania niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia. Jeśli np. pracujesz przed komputerem, konieczne będzie także wykonanie badania okulistycznego przez okulistę. Warto zatem wybierać lekarza medycyny pracy w przychodni, w której możliwe będzie zrealizowanie takich lub innych badań od ręki. Dzięki temu szybko otrzymasz niezbędne informacje dotyczące Twojego stanu zdrowia.

Dodaj komentarz