W jakiej wysokości jest wypłacane stypendium stażowe z Urzędu Pracy?

W jakiej wysokości jest wypłacane stypendium stażowe z Urzędu Pracy?

Status bezrobotnego dla wielu osób bywa dość stresujący. Presja, aby szybko znaleźć płatne zajęcie w znacznym, niezbyt pozytywnym stopniu wpływa na codzienne życie. Większość ludzi zdaje sobie sprawę z tego, jak trudno jest znaleźć dobrą pracę i szuka różnych sposobów na zarobek. M.in. dla osób młodych, poniżej 30 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych oraz starszych, które przekroczyły 50 rok życia ciekawą opcję stanowią staże z Urzędu Pracy. Taka forma pracy jest tymczasowa, jednak zapewnia stały dochód, pozwala na aktywizację zawodową, a niekiedy jest szansą na dłuższą współpracę z firmą. A ile płacą za staż?

Co to jest stypendium stażowe i ile wynosi?

Osoba, która dostaje skierowanie na staż z Urzędu Pracy nie podpisuje umowy z konkretną firmą. Nie traci też statusu bezrobotnego, a “wypłatę” otrzymuje za pośrednictwem UP. Ponieważ stażysta nie nawiązuje stosunku pracy z pracodawcą z prawnego punktu widzenia wypłacane pieniądze nie są wynagrodzeniem a stypendium stażowym. Ile płacą za staż? Otóż obecnie wysokość stypendium wynosi 120% zasiłku dla bezrobotnych. Kwoty są różne w zależności od źródła finansowania. Mogą to być środki unijne lub fundusz pracy. W pierwszym przypadku stypendium wynosi 997,40 zł. Natomiast jeśli chodzi o fundusz pracy stażysta otrzyma 1017,40 zł. Obecnie zapowiadane są zmiany w realizacji stażów z UP, w tym również w wielkości stypendiów stażowych. Według wiadomości podawanych przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy, nowelizacja ma wejść w życie jeszcze w tym roku, a kwota stypendium zostanie podniesiona do 140% zasiłku dla bezrobotnych.

Czy stażysta powinien rozliczyć się z Urzędem Skarbowym?

Osoby, które odbywały staże jeszcze w 2016 roku musiały przedstawiać zeznania podatkowe w Urzędzie Skarbowym. Jednak pobór podatku dochodowego od stypendiów stażowych został zniesiony, więc stażyści już nie muszą wypełniać PIT-ów. Niezależnie od tego ile płacą za staż, czy jest on opłacany z funduszu pracy, czy finansowany ze środków unijnych, obecnie stażysta nie musi kontaktować się US. Tym samym stypendium stażowe nie jest również wliczane do dochodu.

Bon stażowy – dodatkowa forma finansowania stażu

Zazwyczaj skierowanie na staż bezrobotny otrzymuje bezpośrednio z Urzędu Pracy. Zdarza się jednak, że na taką możliwość trzeba czekać bardzo długo, a i tak nie ma gwarancji otrzymania skierowania. W takim wypadku warto wziąć sprawy w swoje ręce i samemu poszukać pracodawcy, który zgodzi się na zatrudnienie nas na stanowisku stażysty. W przypadku osób poniżej 30 roku życia istnieje możliwości otrzymania dodatkowych gratyfikacji zarówno dla bezrobotnego, jak i pracodawcy. Jeżeli pracodawca zobowiąże się do zatrzymania stażysty na kolejne 6 miesięcy po zakończeniu 6-miesięcznego stażu, otrzyma on premię w wysokości 1543,80 zł. A ile w takim wypadku otrzyma stażysta? Do podstawowej kwoty stypendium zostanie dodana suma 100,60 zł miesięcznie, której celem jest finansowanie kosztów przejazdu do pracy.

Dodaj komentarz